( General Knowledge) ၼၢင်းၸိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသင်တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး?

1.ၼၢင်းၸိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသင်တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး?

2.ၸဝ်ႈမၢဝ်ႇတၢႆပႅတ်ႈဢွၼ်တၢင်းတေထိုင်ဝၼ်းပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇ။

3.လွင်ႈလီၾၢင့်တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #shan #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes