(SHAN FM) ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ယွၼ်ႉၶၢဝ်ႇလိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း

ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလႄႈ ၾႆးၵႆႉမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း။

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ယွၼ်ႉၶၢဝ်ႇလိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း။

တီႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵႆႉမီးလွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်း။

#SHANNews

#SHANBurmese

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes