(General Knowledge) ၽူႈၼမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းယူႇၶရဵၼ်း

1.ရၢတ်ႉသျႃးသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ႈယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်

2.ၽူႈၼမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းယူႇၶရဵၼ်း။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #shan #ရၢတ်ႉသျႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း #လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်း

Other episodes