(General Knowledge) ၽိူဝ်ႇႁူႉတူဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁူဝ်ၵူၼ်းပိူၼ်ႈပေႃးသႅမ်းတဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ

ၽိူဝ်ႇႁူႉတူဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁူဝ်ၵူၼ်းပိူၼ်ႈပေႃးသႅမ်းတဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ

(ၵၢၼ်ယိုတ်းမိူင်း ပၢႆးၸိူင်းသိုၵ်းလႄႈၽႅၼ်လၢႆးတိုၵ်း)

#Shan #shannews #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ၽႅၼ်လၢႆးတိုၵ်း

Other episodes