(General Knowledge) ပေႃးၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် – ပဵၼ်ႁိုဝ်?

1.ပေႃးၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် – ပဵၼ်ႁိုဝ်?

2.ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ လီႁူႉဝႆႉ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၵႆႉပဵၼ်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #Shan #လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁူႉ #ၶၢဝ်ႊမႆႈ

Other episodes